deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kitabında yer almamak deyimi:

Kitabında yer almamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aklına ve mantığına aykırı düşmek, defterinde yazmamak.
"Dostu satmak bizim kitabımızda yer almaz."
"Belli ki dürüstlük senin kitabında yer almıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.