deyimlerimiz.com

Kol kanat germek deyimi:

Kol kanat germek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yardım etmek, gözetmek, korumak, himaye etmek, bir kimseyi koruyuculuğu altına almak.
"Abim, her zaman bana kol kanat germiştir."
"Devletimiz, mazlum insanlara her zaman kol kanat germiştir."
"Ablasının çocuklarına kol kanat geren Rıza ustayı hepimiz çok severdik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.