deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Komşu hatırı deyimi:

Komşu hatırı deyiminin anlamı ve açıklaması

Komşuluktan ileri gelen, komşular arasında gözetilen sevgi ve saygı.
"Komşu hatırı için biraz sessiz olun."
"Şuraya çöp atmayın diyoruz, komşu hatırı da bilmiyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.