deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kont gibi deyimi:

Kont gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Bakımlı ve şık giyinmiş adam.
"Mahallede, kont gibi adamlarla gezmeye başladı."
"Bu ne şıklık amca, kont gibi olmuşsun."

Kont:
1. Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse.
2. Derebeyi.
3. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir soyluluk unvanı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.