deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Köprülerin altından çok su geçti deyimi:

Köprülerin altından çok su geçti deyiminin anlamı ve açıklaması

"Zamanla koşullar çok değişti, eski durum kalmadı." anlamında kullanılır.
"Artık kimse seni suçlayamaz, köprülerin altından çok su geçti."
"Köprülerin altından çok su geçmiş, eski evin yerinde apartman yükselmişti."
"Yolda görsen tanıyamazsın, köprülerin altından çok su geçmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.