deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kulağı olmamak deyimi:

Kulağı olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Titreşimlerinin yükselip alçalmasını ayırt edememek.
"Sende kulak olsa, şu aleti akort etmek gerektiğini anlardın. ."
"Sende çok iyi müzik kulağı olduğunu düşünüyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.