deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Külâhıma dinlet deyimi:

Külâhıma dinlet deyiminin anlamı ve açıklaması

Söylediğin söz kulağıma girmez anlamında.

Külah: Eskiden kullanılan bir tür başlık.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.