deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Külahını havaya atmak deyimi:

Külahını havaya atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek çok sevinmek.
"Dereceye girenler, sevinçten külahını havaya attı."
"Külahımızı havaya atmak için, sonuçların açıklanmasını bekliyoruz."

Külah: Eskiden kullanılan bir tür başlık.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.