deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lafı edilmek deyimi:

Lafı edilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Adı anılmak, bahsedilmek.
"Dün gece yine benim lafımı etmişsiniz."

2. Önemli sayılmak.
"Yediğimiz iki tabak yemeğin lafı ediliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.