deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lâkırdıyı çevirmek deyimi:

Lâkırdıyı çevirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Konuşmanın sakıncalı bir biçim aldığını anlayınca başka bir konuya yönelmek.
"Suçunun ortaya çıkacağını hissettiği için, lâkırdıyı çevirmeye çalıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.