deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lakırtı ağzından dökülmek deyimi:

Lakırtı ağzından dökülmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteksiz konuşmak.
"Solgun bir hali vardı, lakırtı ağzından dökülüyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.