deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lakırtı yetiştirmek deyimi:

Lakırtı yetiştirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir söze karşılık vermekte gecikmemek.
"Herkese lakırtı yetiştirmekten, kendi dersini yapamıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.