deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lakırtısı mı olur? deyimi:

Lakırtısı mı olur? deyiminin anlamı ve açıklaması

Konuşulan bir şeyin önemsizliğini veya yersizliğini anlatmak için söylenen bir söz.
"Daha şimdiden o işin lakırtısı mı olur?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.