deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lava etmek deyimi:

Lava etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir filikayı ilerletmek.
"Lava etmek için iki kişi uğraşıyordu."

2. Birini çekiştirmek.
"Siz arkadaşlarınızı lava etmeye utanmıyor musunuz?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.