deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lodosa tutulmuş gibi bocalamak deyimi:

Lodosa tutulmuş gibi bocalamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ne yapacağını kestirememek.
"Lodosa tutulmuş gibi bocalama, beş dakikaya kadar karar ver."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.