deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lülüye gelmek deyimi:

Lülüye gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aldanmak.
"Lülüye gelmiş, beş bin lirasını almışlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.