deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Madalyanın arka tarafı deyimi:

Madalyanın arka tarafı deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın arka tarafı gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın arka tarafı kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın arka tarafı öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın arka tarafı farklı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.