deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Madalyanın ters yüzü deyimi:

Madalyanın ters yüzü deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın ters yüzü gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın ters yüzü kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın ters yüzü öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın ters yüzü farklı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.