deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mahcup çıkarmamak deyimi:

Mahcup çıkarmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Utandırmamak.
"Anneciğim, seni mahcup çıkarmamak için o sınavı kazanacağım."
"Ailesini mahcup çıkarmamak için, hakkıyla vatani görevini yerine getirmişti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.