deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mahzur doğurmak deyimi:

Mahzur doğurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ortaya engel çıkarmak, sakınca yaratmak.
"Araçlara mahzur doğurmasın diye, otopark çıkışını geniş tutmuşlardı."
"Burada oturmamız size mahzur doğurur mu?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.