deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Maiyet memuru olmak deyimi:

Maiyet memuru olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüksek makamlı bir devlet memurunun yanında görev yapan memur olmak.
"Sanırım kendisi maiyet memuru olmak istiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.