deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Makas vurmak deyimi:

Makas vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Makasla kesmek.
"Bu pantolonun paçalarına makas vurmak gerekiyor."
"Saçlarını kestir, makas vurmak zorunda bırakma beni."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.