deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Maksat gütmek deyimi:

Maksat gütmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi yaparken gizli amaç beslemek.
"Yaptığım işlerde hiç maksat gütmeden çalıştım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.