deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Malum değil deyimi:

Malum değil deyiminin anlamı ve açıklaması

Bilinmeyen konular için kullanılan bir söz.
"Bizim orada bir arsa var satılık, piyasada henüz malum değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.