deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mandepsiye düşürmek deyimi:

Mandepsiye düşürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aldatmak, tuzağa düşürmek.
"İki kafadar satıcı, bizi mandepsiye düşürmüş."
"Dikkatli ol da arkadaşın seni mandepsiye düşürmesin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.