deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mapushaneye düşmek deyimi:

Mapushaneye düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Cezaevine girmek.
"Genç yaşta mapushaneye düşmek en büyük korkusuydu."
"İntikam almak istiyordu, ama sonunda mapushaneye düşmek de vardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.