deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mesaiye kalmak deyimi:

Mesaiye kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş yerinde, yasal günlük iş süresi dışında ek bir ücretle fazla çalışmak.
"Mesaiye kalacağım için, beni yemeğe beklemeyin dedi."
"Mesaiye kalmak istemediği için, onu mesaiye bırakmıyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.