deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Meşhut suç deyimi:

Meşhut suç deyiminin anlamı ve açıklaması

İşlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan suç.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.