deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Meşru sayılmak deyimi:

Meşru sayılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Geçerli bulunmak.
"Yasalara uygun olarak yapılan evlilikler meşru sayılır."
"Meşru sayılmayan oyların oranı ne kadar?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.