deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Metanet göstermek deyimi:

Metanet göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü bir duruma katlanmak, dayanmak.
"Musibetlere karşı sabır ve metanet göstermek gerekir."
"Şehidin babası, törende sabır ve metanet gösterdi."
"Yaşanan bazı sorunlarda metanet göstermek çok zor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.