deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mevki sahibi olmak deyimi:

Mevki sahibi olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüksek bir görevde, bir işte önemli bir aşamada bulunmak.
"Mevki sahibi olmak için yıllarca çalışıp durdu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.