deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mikrofona koymak deyimi:

Mikrofona koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hikâye, roman, oyun vb. eserleri radyo için elverişli duruma getirip yayımlamak.
"Bazı eserlerini, mikrofona koymalarına izin vermedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.