deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mızıkçılık etmek deyimi:

Mızıkçılık etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir oyunu ya da birlikte yapılan bir işi çeşitli bahaneler ileri sürerek bozmaya çalışmak, razı olmamak, oyunbozanlık etmek, mızıklanmak, mızıkçılık yapmak.
"Mızıkçılık etmesen de oyunumuzu bitirsek iyi olur."
"Ayşe ip atlama oynarken hep mızıkçılık etti."
"Oyunca kazanamayacaklarını anlayınca, mızıkçılık etmeye başladılar."
"Siz böyle istediniz, şimdi mızıkçılık etmeniz doğru değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.