deyimlerimiz.com

Muafiyet tanımak deyimi:

Muafiyet tanımak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisinden beklenilen veya istenilenlerin bütününü istememek.
"Eski mezunlara muafiyet tanındı."
"Yasalar konusunda, bazılarına muafiyet tanımak hatadır."
deyimlerimiz.com ekledi, 21 kez görüntülendi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.