deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Muhafazakâr olmak deyimi:

Muhafazakâr olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak istemek, tutucu olmak.
"Sizin muhafazakâr biri olduğunuzu biliyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.