deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Münasebetsiz Mehmet Efendi deyimi:

Münasebetsiz Mehmet Efendi deyiminin anlamı ve açıklaması

Lüzumsuz davranışlarda bulunan, yakışıksız iş gören, sıra saygı gözetmeyen kimseler için kullanılır.

Deyimin Hikayesi
Sultan 2. Mahmut devrinde Mehmet Efendi isminde bir zat yaşarmış. Münasebetsizlikle şöhret bulmuş. Padişah bir gün onu dinleyip münasebetsizliğinin derecesini ölçmek istemiş. Efendiyi huzura getirmişler. Uzunca bir sohbet olmuş, ama adamda hiçbir münasebetsizlik yok. Nihayet sohbet sona erip Mehmet Efendi birkaç kese ihsan alarak oradan ayrılmış. Aradan günler geçmiş. Sultan Mahmud Babıaliyi teftişten döndüğü bir sırada faytonuyla Cağaloğlu yokuşunu çıkmakta iken Mehmet Efendi arabacıya seslenmiş:
– Hünkara arzım vardır, bildiriniz.
Sultan Mahmud sesi tanıyıp "Galiba önemli bir maruzatı var." diyerek arabacısına bir lahza beklemesini söyler. Ne var ki yokuşun en dik olduğu noktada durmuşlardır ve atların orada zaptedilmeleri zordur; ayakları yokuş aşağı kaymaya başlar. Mehmet Efendi gayet sakin, sorar:
– Padişahım, acaba zurna çalmasını bilir misiniz?
– Hayır, bilmem, der.
– Bendeniz de bilmem efendim.
– Öyle mi? der padişah, sözün sonunu bekleyerek. Bu sırada fayton da geri geri kaymaya başlamıştır.
Mehmet Efendi devam eder:
– Evet efendimiz! Bursa’da halamın damadının bir yaşlı teyzezadesi vardır?
– Eee!?
– O da zurna çalmasını bilmez Efendimiz.
– Ya!..
– Vallahi efendimiz, hatta..
Arabanın yokuş aşağı gideceğinden korkan Sultan Mahmud dayanamayıp adamlarına bağırır:
– Çekin şu Münasebetsiz Mehmet Efendiyi yolumdan yoksa ya ben bayılacağım; yahut atlar!

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.