deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Müsadere etmek deyimi:

Müsadere etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişi mallarına devlet adına yasal olarak el koymak.
"Yasa dışı işlere bulaşınca, müsadere edildi."
"Kaçakçıların arabası da müsadere edildi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.