deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Müşterek şahıs deyimi:

Müşterek şahıs deyiminin anlamı ve açıklaması

At yarışlarında şu veya bu hayvanın kazanmasına bağlanan talih oyunu.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.