deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mütekabiliyet esası üzerine deyimi:

Mütekabiliyet esası üzerine deyiminin anlamı ve açıklaması

Karşılıklı olarak.
"Mütekabiliyet esası üzerine, gereken cevap verilecektir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.