deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Na kafa deyimi:

Na kafa deyiminin anlamı ve açıklaması

"Akılsız, düşüncesiz, kavrayışsız" anlamında alay yollu söylenir.
"Anlaması mümkün değil, na kafa!"
"Böyle yapılır mı, na kafa!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.