deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Namusu iki paralık olmak deyimi:

Namusu iki paralık olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Onursuz bir duruma düşmek.
"İlk fırsatta askerden kaçmış, namusu iki paralık olmuştu."
"Namusu iki paralık olmasın diye, her hareketine aşırı dikkat ederdi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.