deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Narh koymak deyimi:

Narh koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

İhtiyaç maddeleri için değişmez fiyat belirlemek.
"Et fiyatları artınca, devlet narh koymak zorunda kaldı."

Narh: Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.