deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ne âlemde? deyimi:

Ne âlemde? deyiminin anlamı ve açıklaması

Nasıl?
"Bana ne âlemde? Epeydir görmüyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.