deyimlerimiz.com

Ne buyrulur? deyimi:

Ne buyrulur? deyiminin anlamı ve açıklaması

"Onun nasıl bir şey olduğunu gördünüz, buna ne diyorsunuz?" anlamında kullanılan bir söz.
"Bu havaların soğukluğuna ne buyrulur?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.