deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ne çiçektir, biliriz deyimi:

Ne çiçektir, biliriz deyiminin anlamı ve açıklaması

"Ne denli yeteneksiz, niteliksiz olduğunu biliriz" anlamında kullanılan bir söz.
"Bahsettiğin öğrenci ne çiçektir, çok iyi biliriz hocam."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.