deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nerede hareket, orada bereket deyimi:

Nerede hareket, orada bereket deyiminin anlamı ve açıklaması

Hareket olan yerde bolluk olur.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.