deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nuh gemisi deyimi:

Nuh gemisi deyiminin anlamı ve açıklaması

Her çeşit insanın toplandığı yer.
"Miting alanı Nuh gemisi gibi, ne tip ararsan var."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.