deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nur ol! deyimi:

Nur ol! deyiminin anlamı ve açıklaması

Beğenildiği belirtilmek istendiğinde kullanılan bir söz.
"Sağol evladım, var ol, nur ol!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.