deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nutku tutulmak deyimi:

Nutku tutulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Korkudan, üzüntüden, heyecandan konuşamaz olmak.
"Hayranı olduğu sanatçıyı karşısında görünce nutku tutuldu."
"Aldığı cevaplar karşısında nutku tutuldu."
"Arabasının kapısını açtı ve şaşkınlıktan adeta nutku tutuldu."
"Hırsız karşısında jandarmayı görünce nutku tutuldu."
"Eşinin harcadığı parayı öğrenince nutku tutuldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.