deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

O duvar senin, bu duvar benim deyimi:

O duvar senin, bu duvar benim deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin yalpalayacak kadar sarhoş olduğunu anlatan bir söz.
"O duvar senin, bu duvar benim zor eve gitmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.